1. การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์

นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์หลักเพื่อการสอบออนไลน์ ได้แก่

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มี Webcam และระบบเสียง (Audio) ครบถ้วน พร้อมติดตั้ง INTERNET WIFI ความเร็วอย่างน้อย 4Mbps ตลอดคาบสอบ ในกรณีการสอบอัตนัยหรือชุดวิชาที่มีการคำนวณ หรือกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีกล้อง นักศึกษาสามารถใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีกล้องในตัว เพื่อประกอบการสอบ และใช้ถ่ายภาพกระดาษคำตอบหรือกระดาษทดได้

2. การจัดเตรียมสถานที่และจัดวางอุปกรณ์สำหรับการสอบออนไลน์